standart logo

Alkid reçine esaslı, mat, yüksek örtme özelliğine sahip, pas önleyici astar boya

Standart ANTİPAS kullanıldığı metal satıhlarda atmosferik etkiler oluşabilecek pası önler, metalin ömrünü uzatır.
Standart ANTİPAS üzerine uygulanacak sentetik esaslı boyanın zeminde uzun süre sağlıklı bir şekilde tutunabilmesi için gerekli yüzeyi oluşturur ve aderansı (yapışma gücünü) arttırır.
Standart ANTİPAS yüksek kullanım verimliliği ve düşük birim maliyeti ile ekonomiktir.
KULLANIM ALANI
İçeride ve dışarıda her nevi metal yüzeylerde korozyonu önlemek amacıyla kullanılır.

RENK SEÇENEKLERİ
Gri

UYGULAMA ARAÇLARI
Fırça, airless (havasız tabanca)

İNCELTME
%10 oranında sentetik tiner ile inceltilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeylerin, sağlamlığı kontrol edilmeli, kabarma yapmış, çatlamış boya ve kaplamalar kazınmalı ve onarılmalıdır. Uygulama için ortam sıcaklığı +5˚C ile +30˚C arasında olmalıdır.
Zımparalanmış ya da kumlanmış yüzeyler, iyice temizlendikten sonra, Standart Antipas fırça veya püskürtmeyle tek kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ
Dokunma kuruması 3-4 saat
Katlar arası 6-12 saat
Tam kuruma 24 saat

DEPOLAMA
Direkt olarak güneş ışığından ve don tehlikesinden uzak, kapalı serin mekanda, açılmamış ambalajında 1 yıl saklanabilir.

SARFİYAT
İki katta      ~0,120-0,160 kg./m²
Sarfiyat yüzey emiciliği, düzgünlüğü ve kullanılan boyama aletinin tipine göre farklılıklar gösterebilir.

UYGUNLUK STANDARTLARI
TS 39

GÜVENLİK UYARILARI
S2 : Çocuklardan uzak tutunuz.
S13 : Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S16 : Çalışırken sigara içmeyiniz. Alev alacak alanlardan uzak tutunuz.
S23 : Buharını teneffüs etmeyiniz.
S24/25 : Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S46 : Yutulma halinde derhal doktora başvurunuz.
R11 : Kolay alevlenebilir
R25 : Yutulduğunda zehirlidir.

AMBALAJ
15 Lt, 7,5 Lt, 2,5 Lt