standart logo

Alkid reçine esaslı, mat, yüksek örtme özelliğine sahip, astar boya

Standart SENTETİK AST uygun maliyetli ve yüksek kabiliyetli bir astar boyadır. Üzerine uygulanacak boyanın örtücülüğünü, ömrünü ve verimliliğini arttırdığı için ekonomiktir.
Standart SENTETİK AST, üzerine uygulanacak boya için gerekli olan düzgün bir satıh oluşmasına yardımcı olur.
Standart SENTETİK AST hem uygulandığı satıha mükemmel bir şekilde yapışır, hem de üzerine uygulanacak son kat boyanın tutunması için ideal bir zemin oluşturur. Yüksek aderansa sahiptir.
KULLANIM ALANI
Eski, yeni bütün binaların, beton veya sıvalı iç ve dış cephelerinde, metal, ahşap yüzeylerde son kat boya olarak kullanılır.

RENK SEÇENEKLERİ
Beyaz

UYGULAMA ARAÇLARI
Fırça, kadife rulo, airless (havasız tabanca)

İNCELTME
%10 oranında sentetik tiner ile inceltilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama yapılacak yüzeylerin, sağlamlığı kontrol edilmeli, kabarma yapmış, çatlamış boya ve kaplamalar kazınmalı ve onarılmalıdır. Uygulama için ortam sıcaklığı +5˚C ile +30˚C arasında olmalıdır.
Standart Sentetik astar yüzeylere, fırça, rulo veya püskürtmeyle tek kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ
Dokunma kuruması 3-4 saat
Tam kuruma 24 saat

DEPOLAMA
Direkt olarak güneş ışığından ve don tehlikesinden uzak, kapalı serin mekanda, açılmamış ambalajında 1 yıl saklanabilir.

SARFİYAT
Tek katta ~0,075-0,100 L./m²
Sarfiyat yüzey emiciliğinin düzgünlüğü ve kullanılan boya aletinin tipine göre farklılık gösterebilir.

UYGUNLUK STANDARTLARI
TS 39
Bayındırlık Poz 04.504

GÜVENLİK UYARILARI
S2 : Çocuklardan uzak tutunuz.
S13 : Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S16 : Çalışırken sigara içmeyiniz. Alev alacak alanlardan uzak tutunuz.
S23 : Buharını teneffüs etmeyiniz.
S24/25 : Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S46 : Yutulma halinde derhal doktora başvurunuz.
R11 : Kolay alevlenebilir
R25 : Yutulduğunda zehirlidir.

AMBALAJ
15 Lt, 7,5 Lt, 2,5 Lt