Akrilik ve PVA esaslı iç cephe malzemelerin, sağlam bir zemine tatbik edilmesini sağlayan bir su bazlı astar malzemesi

Standart BINDER-ST beton ve taş yapıların kapiler gözeneklerine nüfuz ederek üzerine uygulanacak boyanın daha rahat tutunmasını ve zemindeki ömrünün artmasını sağlar.
Standart BINDER-ST uygulandığı zeminleri fikse ederek tozlanmayı azaltır ve yüzeyin emiciliğini düşürür. Böylelikle boya sarfiyatının düşmesine yardımcı olur.
Standart BINDER-ST tek kat olarak uygulanması, inceltilebilir özelliği ve uygun fiyatı ile ekonomiktir.
KULLANIM ALANI
Standart BINDER-ST Binaların, beton ve/veya sıvalı iç cephelerinde ve uygulanacak tüm su bazlı boyalardan önce astar olarak kullanılır.

RENK SEÇENEKLERİ
Beyaz

UYGULAMA ARAÇLARI
Fırça, rulo (posteki, iplik, mercan vs.), airless (havasız tabanca)

İNCELTME
Standart BINDER-ST Kullanım öncesinde su ile 1/1 oranında inceltilerek homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmalı, gerekli tamirler yapılmalıdır. Tamirlerin ve sıvaların prizlerini tamamlamış olmasına özen gösterilmelidir. Uygulama, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C  arasında olduğu havalarda yapılmalıdır. Bağıl nemin yüksek olduğu ortamlarda uygulanması tavsiye edilmez.

KURUMA SÜRESİ
Dokunma kuruması 1 saat
Boya Uygulaması 4-6 saat

DEPOLAMA
Direkt olarak güneş ışığından ve don tehlikesinden uzak, kapalı serin mekanda, açılmamış ambalajında 1 yıl saklanabilir.

SARFİYAT
İki katta ~0,500-0,600 kg./m²
Sarfiyat yüzeyin emiciliği, düzgünlüğü ve kullanılan boyama aletinin tipine göre farklılıklar gösterebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S2            : Çocuklardan uzak tutunuz.
S13          :  Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S24/25   :  Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S46         :  Yutulma halinde derhal doktora başvurunuz.