Standart Elastomerik GR

"grenli dış cephe kaplaması"

ÜRÜN TANIMI
Elastomerik reçine esaslı, grenli (tekstürlü), dekoratif özellikli, esnek yapılı, dış cephe kaplamasıdır.
KULLANIM ALANLARI
ELASTOMERİK.GR eski ve yeni bütün binaların, beton ve/veya sıvalı dış cephelerinde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Toz, yağ ve kirden arındırılmış, tamirleri yapılmış, düzgün ve kuru satıhlar FİKSATÖR.S® astarlanmalıdır. En az 6 saat sonra astarlanmış satıhlar üzerine, 1 kat ELASTOMERİK.GR sürülmeli 2.kat sürülüp daha yaşken mercan rulo ile desen verilmelidir. Ek yeri olmaması için uygulama çabuk yapılmalı, gerekirse bant çekilmelidir. Yeni inşaatlarda beton ve sıvalı yüzeylerin priz sürelerini tamamlamış olmasına özen gösterilmelidir. Uygulama, ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olduğu havalarda yapılmalıdır. Bağıl nemin yüksek olduğu ortamlarda uygulanması tavsiye edilmez.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ
Dokunma kuruması 2 saat Katlar arası 4-6 saat Tam kuruma 24 saat
SARFİYAT
İki katta ~0,600-1,100 kg./m² Sarfiyat yüzeyin emiciliği, düzgünlüğü ve kullanılan boyama aletinin tipine göre farklılıklar gösterebilir.
RENK
40 adet renk, 450 Kg. geçen siparişlerde, isteğe bağlı özel renkler üretilebilir.
UYGUNLUK STANDARTLARI
TS 5808 Bayındırlık Poz 04.524/4
GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocuklardan uzak tutunuz.
S13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S46: Yutulma halinde derhal doktora başvurunuz.

UYGULAMA ARAÇLARI
Fırça, rulo (posteki, iplik, mercan vs.)
AMBALAJ
» 20 Kg.
Standart Elastomerik GR
KULLANILAN REFERANSLAR
No data was found

Diğer Dış Cephe Boyaları

"Su İzoleli Dış Cephe Boyası"