Standart Elastomerik

"Su İzoleli Dış Cephe Boyası"

ÜRÜN TANIMI
Elastomerik reçine esaslı, uzun ömürlü, dekoratif özellikli, süper esnek yapılı, dış cephe su izolasyon boyasıdır.
KULLANIM ALANLARI
ELASTOMERİK® eski ve yeni bütün binaların, beton ve/veya sıvalı dış cephelerinde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Toz, yağ ve kirden arındırılmış, tamirleri yapılmış, düzgün ve kuru satıhlar Standart FİKSATÖR.S® ile astarlanmalıdır. En az 6 saat sonra astarlanmış satıhlar üzerine, minimum 2 kat ELASTOMERİK® rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile tercihen inceltilmeden uygulanır. Yeni inşaatlarda beton ve sıvalı yüzeylerin priz sürelerini tamamlamış olmasına özen gösterilmelidir. Uygulama, ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olduğu havalarda yapılmalıdır. Bağıl nemin yüksek olduğu ortamlarda uygulanması tavsiye edilmez.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. Gerekli durumlarda %5-%10 arasında FİKSATÖR.S® ile inceltilebilir.
KURUMA SÜRESİ
Dokunma kuruması 1 saat Katlar arası 2-4 saat Tam kuruma 24 saat
SARFİYAT
İki katta ~0,500-0,600 kg./m² Sarfiyat yüzeyin emiciliği, düzgünlüğü ve kullanılan boyama aletinin tipine göre farklılıklar gösterebilir.
RENK
40 adet renk, 450 Kg. geçen siparişlerde, isteğe bağlı özel renkler üretilebilir.
UYGUNLUK STANDARTLARI
» TS 5808 » Bayındırlık Poz 04.524/4
GÜVENLİK UYARILARI
S2: Çocuklardan uzak tutunuz. S13:Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. S24/25:Göz ve deriye temastan kaçınınız. S46:Yutulma halinde derhal doktora başvurunuz.
UYGULAMA ARAÇLARI
Fırça, rulo (posteki, iplik, mercan vs.), airless (havasız tabanca)
AMBALAJ
» 20 Kg
Standart Elastomerik
KULLANILAN REFERANSLAR
“Dış Cephe Boya”
“Dış Cephe Boya”

Diğer Dış Cephe Boyaları

"grenli dış cephe kaplaması"